ساندویچ پانل سقفی طرح شادولاین

ساندویچ پانل های شادولین ۵ گام بارون با عرض ۱۰۰۰ میلی متر تولید می گردد. دارا بودن پنج گام در ورق رویه تحمل بار مجاز را در مقایسه با نوع ۳ یا ۴ گام افزایش قابل مقایسه ای می دهد. ضریب انتقال حرارت ۰٫۲ برای دانسته ۴۰ کیلو گرم بر متر مکعب می باشد. کلاس مقاومت در برابر آتش سوزی B2 یا B3 بر اساس  DIN4102 می باشد. این پانل ها همپوشانی کاملی با یکدیگر داشته و کاملا آب بندی می گردد و با کمک یک نوار عایق می توان محل همپوشانی را هوابند نیز نمود.